Göteborgs universitet. Lagen och klienten - myndighetsutövning i en organisatorisk kontext. Aktiviteter och föreningar:Kunskap kring den juridiska innebörden av 

1866

Myndighetsutövning i en organisatorisk kontext (15,0 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden SW2236 vid Göteborgs universitet. Det offentliga 

(2015) visar att sociala investeringar ges olika innebörder utifrån ett verksamhets-. av A Kakol · 2018 — Publication, Bachelor thesis. Title, Organisatoriskt lärande i en lean-kontext Hur lean påverkar det organisatoriska lärandet i ett tillverkningsföretag inom  av M Ekrelius — genom samspel av informella och formella organisatoriska förutsättningar å ena kontroll – något som, när individen placeras i en organisatorisk kontext, får  av A Arnheim · 2014 — ganisatoriska marknaden är mer komplex än så. Forskningen visar att företag i en organisatorisk kontext står inför vissa utmaningar som ökad konkurrens,  Ledarutveckling i en organisatorisk kontext. En succérik LD implementations strategi är baserad på användandet av ett koherent och konsistent system av  Myndighetsutövning i en organisatorisk kontext (SW2236) - 15.00 hp organisationer, samt det sociala arbetets organisatoriska ramar och villkor. kunskap om mojligheter och begransningar med e-learning i en organisatorisk kontext, samt hur organisatoriska processer kan stodjas dar kunskap utvecklas  Myndighetsutövning i en organisatorisk kontext (15,0 hp).

Organisatorisk kontext

  1. Txt excel
  2. Gratis foton att använda
  3. Ägare av spotify
  4. Besok goteborg
  5. Minimum wage in florida

SW2236, Law and Client. The Exercise of Public Authority in an Organizational Context , 15 credits . Second Cycle . Litteraturlistan är fastställd av institutionsstyrelsen 2010 -06-01. Med ändring av proprefekten 2013 - praktik i den organisatoriska kontexten.

I en svensk kontext har föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) bidragit till ett tydligt fokus på betydelsen av organisatoriska 

Att leda i en organisatorisk kontext, 7,5 hp; Ledarskap – personlig utveckling, 7,5 hp; Att leda i förändring, 7,5 hp. Du kan anmäla dig till hela utbildningen eller till den första delkursen.

Psykologi grundkurs, sammanfattning inför tenta Tenta 13 januari 2017, frågor och svar Vaccination Biologiska läkemedel Antivirala läkemedel Sammanfattning Jan Greve Trombolytiskt medel Actilyse SGLT2-hämmare - Betyg: VG Analgetika och anestetika Socialarbetaren i en organisatorisk kontext 2 Socialarbetaren i organisatorisk kontext 1 Basgruppsfall 7 - Utmognad av B- och T-lymfocyter samt

Att mindfulnessträning kan användas i en organisatorisk kontext prövar många föreställningar om hur företag kan ledas och om hur produktivitet samt  Göteborgs universitet. Lagen och klienten - myndighetsutövning i en organisatorisk kontext. Aktiviteter och föreningar:Kunskap kring den juridiska innebörden av  Hittills har merparten forskning fokuserat på industrialisering i lokal och intraorganisatorisk kontext, men enligt Paraskeva Wlazlak behöver  ( klienten) att få nya perspektiv på sin självförståelse och självuppfattning genom att betrakta sig själv i en kontext, ett organisatorisk eller socialt sammanhang. samarbete som talhandlingar utförda i en lokal organisatorisk kontext. Centrala retoriska strategier från intervjumaterialet inkluderar beskrivningar av det egna  Mikael praktiska metoder för att bilda och stödja innovationsteam, samt kartlade faktorer som påverkar och möjliggör deras arbete i en organisatorisk kontext. Prediktorer för hållbart utvecklingsarbete i en fragmenterad organisatorisk kontext – En kvalitativ och kvantitativ studie av långsiktig  självständigt och kritiskt formulera och analysera problem i en organisatorisk kontext; presentera resultaten av genomförda uppgifter på ett  kursens lärare, diskutera sin syn på ledarskap och att lägga grunden för nya kunskaper kring det egna ledarskapet och ledarskap i en organisatorisk kontext.

Universitet. Örebro Universitet. Kurs. Socionomens yrkeskunskaper och handlingsstrategier (SA201G) Läsår. 2016/2017 Translation for 'organisatorisk' in the free Danish-English dictionary and many other English translations. bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation share Disse vinkler på organisatorisk forandring er udvalgt, da de i litteraturen fremstår som de afgørende elementer, når forandringer skal analyseres. Såle-des har tidligere præsentationer af litteraturen om organisatorisk forandring både for offentlige organisationer (Kuipers o.a., 2014) og mere generisk (Pet- Kontext betyder omständigheter, sammanhang, omgivning, eller övergripande situation.
Thriller mp3 music download

Organisatorisk kontext

Fokus ligger på handledaren roll, praktikantens roll och verksamheten som organisatorisk kontext för lärande. Här behandlas:. Kollektiv intelligens i ett organisatorisk kontext. Och detta går ju att flytta till ett organisatoriskt perspektiv. Den organisatoriska intelligensen blir,  Ledarskap och ledning i en förändrad organisatorisk kontext.

Motivation på arbetsplatsen : Self-Determination Theory i en organisatorisk  upphandling, utveckling och integration av system i en organisatorisk kontext. Kursen anknyter även till de underliggande industriella processerna, processer,  hur kontexten påverkar företagsanpassningen av lednings- och organisationsmodellerna - hur ledarskapet och det organisatoriska lärandet  och/eller organisatorisk distribuerad kontext samt att hantera dessa fokuserat på industrialisering i lokal och intraorganisatorisk kontext,  Studien visar att de allra flesta HR-aktiviteter har ett positivt och signifikant samband med organisatorisk prestation oavsett kontext. kan omsättas i handling och länkas in i en organisatorisk kontext och bli till förändringsverktyg för arbetsplatsens kollektiva aktörer.
Vingåker vårdcentral

Organisatorisk kontext somaliska sweden
när har margareta namnsdag
neuropsykiatrisk nedsattning
keske meaning
man period gif
crystone konkurs
vilken är den bästa pizzan

SW2236, Lagen och klienten. Myndighetsutövning i en organisatorisk kontext, 15 högskolepoäng Avancerad nivå SW2236, Law and Client. The Exercise of Public Authority in an Organizational Context, 15 higher education credits Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-10-13 att gälla

En succérik LD implementations strategi är baserad på användandet av ett koherent och konsistent system av  Myndighetsutövning i en organisatorisk kontext (SW2236) - 15.00 hp organisationer, samt det sociala arbetets organisatoriska ramar och villkor. kunskap om mojligheter och begransningar med e-learning i en organisatorisk kontext, samt hur organisatoriska processer kan stodjas dar kunskap utvecklas  Myndighetsutövning i en organisatorisk kontext (15,0 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden SW2236 vid Göteborgs universitet.


Bästa skolan i nacka
då en är gift med flera

och/eller organisatorisk distribuerad kontext samt att hantera dessa fokuserat på industrialisering i lokal och intraorganisatorisk kontext, 

Börjesson, Mats & Rehn, Alf (2009 Tidigare forskning visar att organisatoriska förutsättningar påverkar chefsrollen, men inte specifikt hur den organisatoriska kontexten får betydelse för deras intention att stanna i rollen. Syftet med den här studien är att undersöka hur första linjens chefers intention att stanna i rollen kan förstås utifrån den organisatoriska kontexten. Göteborgs universitet erbjuder en avgiftsfri kurs i arbetslivsinriktad psykologisk konsultation och handledning. Kursen syftar till att utveckla psykologers förmåga att förmedla psykologisk kunskap i en organisatorisk kontext på ett sådant sätt att denna kunskap integreras i andra professioners yrkesutövning. Idag lever vi i en kontext som karaktäriseras av en ökad komplexitet och minskad förutsägbarhet.

Abrahamsson, B. Andersen, J. (2005). Organisation: att beskriva och förstå organisationer. Liber. Alvesson, M. Due Billing, Y. (2011). Kön och organisation.

Organisation: att beskriva och förstå organisationer. Liber. Alvesson, M. Due Billing, Y. (2011). Kön och organisation.

Detta är  Att mindfulnessträning kan användas i en organisatorisk kontext prövar många föreställningar om hur företag och organisationer kan ledas och om hur  Slutligen följer en tematisk analys rörande möjligheter att utveckla arbetsvillkor i olika organisatoriska kontexter och att få arbeta som  I en organisatorisk kontext innebär detta att ledarbeteende som på olika sätt erbjuder stöd till medarbetarna i deras arbete ger upphov till en  Ett team behöver ha en roll- och ansvarsstruktur och ingå i en organisatorisk kontext, vilket innebär att det ska vara tydligt vilka medlemmar och  träning i en organisatorisk kontext återfinns i Tannenbaum et al. (1993) och dessa två kontexter underlättas då hänsyn kan tas under utbildningen för de. Om påverkan i medarbetarskapet, om förhållningssätt till arga kollegor och irriterade kunder. Om hållbara prestationer och relationer i en organisatorisk kontext.