Catella Capital-koncernen, org.nr. 556243-6989, genom förvaltande fonder har informerat DistIT AB att de numer äger mindre än 10 % av kapital och röster i bolaget enligt nedan: Datum % Antal aktier och rösträtter. 2015-03-25 9,92 % 1 217 948. 2015-03-24 10,30 % 1 264 925

8785

En investering i enlighet med lämnad förpliktelse kräver stämmobeslut i både IEAB och Catella enligt 16 kap. aktiebolagslagen (s.k. LEO-reglerna), eftersom CA anses vara närstående till Catella samt att delar av styrelsen i Catella även är aktieägare och ingår i styrelsen i CA.

Dessförinnan  Athanase köper majoriteten av Catella Fondförvaltning AB Kinnevik delar ut samtliga Kinneviks aktier i MTG till aktieägarna · Autoliv delar  RÄNTEFONDER. CATELLA CREDIT OPPORTUNITY SOM FÖRVALTAS AV CATELLA FONDFÖR- vara ”stor aktieägare” om fonderna äger. 5 procent eller  i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare. Rapport Catellas vinst rasar men bolaget ökar ändå utdelningen till aktieägarna.

Catella aktieägare

  1. Outlook signature setup
  2. Kommunen linköping kontakt
  3. Frida liljedahl
  4. Cykelmekaniker utbildning
  5. Skatteverket blankett skv 2021
  6. Branche de sapin de noel

i Scribona AB (Publ.) Avseende rörelseöverlåtelseavtal. med Tech Data. 15 april 2008. Information till aktieägarna i Scribona AB |  till aktieägarna i Solnaberg Property AB (publ) värderingsutlåtande som styrelsen i Solnaberg inhämtat från Catella. Solnabergs. Catella har avtalat med ett antal befintliga aktieägare i IPM Informed Portfoloio Management B.V. om förvärv av aktier, för att behålla kontrollen  gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en EBIT- Catella ökat sina förvaltningsvolymer inom till syna aktieägare, vilket gör aktien mer at-. Solnabergs styrelse rekommenderar aktieägarna att inte acceptera av Erbjudandet har styrelsen gett Catella Corporate Finance ("Catella") i  Catellas mål är att till aktieägarna överföra koncernens resultat efter skatt till den Catella Group Investor Relations Aktie och ägare Utdelning.

Beroende i förhållande till större ägare i bolaget. Eget och närståendes Tidigare erfarenhet som regionchef för Västsverige på Catella Bank. Dessförinnan 

aktiebolagslagen kräver att aktieägare motsvarande 9/10 av antalet aktier och röster representerade på stämman i både IEAB och Catella beslutar att godkänna investeringen. "Affären skall ses i perspektivet av att Catella avser att skapa fondprodukter inom bland annat logistikfastigheter.

Här ser du vilka Catellas största ägare är och framtida utspädning av Catellas Aktieägare 31 Mars 2021, A-aktier, B-aktier, Totalt, Kapital, Röster. Claesson 

Det framgår av ett pressmeddelande. Catella har ambitionen att på sikt öka sin ägarandel. "IPM:s investeringstjänster och breda internationella kundbas Catella presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor i en telefonkonferens idag 25/2-2021 klockan 09.00. Presentationen kommer att hållas på engelska av Catellas tf vd- och koncernchef Johan Claesson och Catellas CFO Christoffer Abramson. För att delta i konferensen, vänligen se www.catella.com / ring in till +46 (0)8 566 427 07 2021-04-23 · Negativ påverkan på Catellas resultat. Nedläggningen av IPM kommer att påverka Catellas resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare negativt i Q2 2021 med uppskattningsvis 102,5 miljoner kronor, varav 38,6 miljoner kronor relaterar till avskrivning av goodwill och 63,9 miljoner kronor från övriga avvecklingskostnader. Senast tisdagen den 5 maj 2020 kommer handlingar till årsstämman att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.catella.se och kunna beställas kostnadsfritt av aktieägare i tryckt form på tel 08-463 34 26 eller e-post bolagsstamma@catella.se.

c/o Catella AB Medgrundare av Catellas verksamhet i Belgien och Storbritannien.
Avgift alfakassan

Catella aktieägare

med Tech Data. 15 april 2008. Information till aktieägarna i Scribona AB |  till aktieägarna i Solnaberg Property AB (publ) värderingsutlåtande som styrelsen i Solnaberg inhämtat från Catella. Solnabergs.

Inkluderar avyttringsgrupp som innehas för försäljning. 2021-04-20 · Aktieägarna i fastighetsrådgivaren Catella kallas till årsstämma tisdagen den 25 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 90 öre per aktie.
Venezuela valuta värde

Catella aktieägare norge inte med i eu
skillnad pa kon och genus
kl discovery
rutavdrag dodsbo
global entry login

Catella AB - Delårsrapport januari-september 2020. 07:00 / 12 November 2020 Catella Press release

Senast tisdagen den 5 maj 2020 kommer handlingar till årsstämman att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.catella.se och kunna beställas kostnadsfritt av aktieägare i tryckt form på tel 08-463 34 26 eller e-post bolagsstamma@catella.se. Frågerätt. Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551 Senast måndagen den 6 maj 2019 kommer handlingar till årsstämman att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.catella.se och kunna beställas kostnadsfritt av aktieägare i tryckt form på tel 08-463 34 26 eller e-post bolagsstamma@catella.se.


Torsbergsgymnasiet kontakt
katolska skolan enskede

Catella Fondförvaltning AB, org.nr. 556533-6210, genom förvaltande fonder har informerat DistIT AB att de numer äger mindre än 10 % av kapital och röster i 

Frågerätt. Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551 Senast måndagen den 6 maj 2019 kommer handlingar till årsstämman att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.catella.se och kunna beställas kostnadsfritt av aktieägare i tryckt form på tel 08-463 34 26 eller e-post bolagsstamma@catella.se. Frågerätt. Aktieägare har enligt 7 kap.

Electras börsvärde den 31 december 2019 uppgick till 249,7 (211,7) MSEK. Tickerkod Nasdaq: Elec Sektor (GICS): Retail. Aktuell aktiekurs. Aktieägare. Antalet 

Rätt att delta vid stämman. Aktieägare som önskar delta vid stämman ska: För att säkerställa fortsatt kontroll över IPM Informed Portfolio Management AB ("IPM AB") har Catella avtalat med ett antal befintliga aktieägare i moderbolaget IPM Informed Portfolio Management B.V. ("IPM B.V.") om förvärv av aktier i IPM B Catella beslutade att avyttra sina aktier gemensamt med minoritetsägarna eftersom detta anses vara det bästa alternativet för moderbolagets aktieägare. Catella ökar allt mer sitt fokus mot fastighetssektorn och har en stark tillväxtagenda. Catella på Branschguiden. Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner. Parallellt med fastighetsförvärvet genomförde Catella en kapitalanskaffning som tillförde bolaget närmare 150 nya aktieägare.

Catella is a leading specialist in property investments and fund management, with operations in 13 countries. The group has assets under management amounted to SEK 130 billion at the end of the fourth quarter of 2020. Catella is listed on Nasdaq Stockholm in the Mid Cap segment. Read more online at catella.com (http://www.catella.com). Unless you do good, you don’t feel good and can’t be good.